Meripeateq

Toimivia ja luotettavia koneita turvetuotannon eri työvaiheisiin.

Suomessa suunnitellut ja valmistetut MeriPeatEq turvekoneet ovat jalostuneet aikojen
saatossa käyttäjien toiveiden mukaisiksi, kestäviksi ja tehokkaiksi työkoneiksi.
Koneiden kehityksessä on huomioitu turvealan rankat työolosuhteet  ja lyhyt, mutta
intensiivinen kausi, jolloin koneet takovat tulosta kellon ympäri lähes  kaikilla mantereilla.
Lataa esite tästä.