Jyrsinturvetuotanto
Suokone Oy yhdessä asiakkaidensa kanssa on kehittänyt toimivia ja tehokkaita laitteita
jyrsinturpeen tuottamiseksi. Tällä hetkellä valikoimaan kuuluvat tuotantojyrsimet, hihna-
kuormaajat, mekaaniset kokoojavaunut sekä ojanreunajyrsimet.