Palaturvetuotanto

Suokoneen kehittämät ja valmistamat palaturpeen tuotantokoneet ovat saavuttaneet
suuren suosion kansainvälisesti palaturpeen tuottajien keskuudessa.
Suosio perustuu seuraaviin seikkoihin: tehokkuus, kestävyys ja kulutusosien saatavuus.