Suon kunnostus

MERIPEATEQ suonraivauskoneet ovat alansa huippua.

Suokoneen kehittämät ja valmistamat suonraivauskoneet soveltuvat erinomaisesti sekä uusien
soiden raivaukseen, että vanhojen kenttien kunnossapitoon.
Koneilla onnistuu myös maatalouspeltojen teko suomaille.
Kairaojajyrsimet ovat osoittautuneet ylivoimaisiksi ojituksessa, joka onnistuu myös roudan aikana.
Kunnostusjyrsimillä murskataan suon pintakasvillisuus sekä suossa olevat kannot ja liekopuut.
Ruuvitasaajilla tuotantosarat muotoillaan sopivaan muotoon, jotta tuotantokentät pysyvät
kuivina myös sateisina kesinä.
Profilointijyrsimillä jyrsitään kohonnut ojanreuna, jyrsös leviää tasaisena mattona koko saran leveydelle,
jyrsinturvetuotannon yhteydessä jyrsös tuotetaan normaalina tuotantona aumaan, Käyttämällä profilointi-
jyrsintä 4-5 kertaa kesässä säästät syksyn kunnostustöissä runsaasti aikaa.