SASNOMAC polannejyrsimet

Sasnomacin jäljillä on turvallista kulkea.

Puhdasta jälkeä kerta-ajolla, kovametalliterillä varustettu roottori jyrsii jään- ja polanteen irti ja siirtoruuvi siirtää jyrsöksen sivuun. Sasnomacilla ajettu alue muuttuu liukkaasta jäätiköstä turvalliseksi alustaksi, niin kevyelle- kuin raskaallekin liikenteelle. Sasnomacin voi asentaa eteen tai taakse ja sitä voi käyttää hydraulisesti tai mekaanisesti.