Suokone Oy:n laatu- ja ympäristöpolitiikka

Pyrimme ylittämään asiakkaan odotukset. Omilla ratkaisuilla ja tuotteillamme tehostamme asiakkaidemme prosesseja ja liiketoimintaa.
Yritysjohto on luonut edellytykset laadun syntyyn nimeämällä vastuuhenkilöt ja varaamalla tarvittavat resurssit toimintojen ja laatujärjestelmän systemaattiseen ylläpitoon. Yrityksemme sitoutuu voimassa olevien lakien ja asetusten noudattamiseen sekä ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien vaatimuksiin.
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kuuntelemalla asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden ymmärtäminen on toiminnan lähtökohta. Asiakastyytyväisyyttä selvitetään ja mitataan aidolla kanssakäymisellä asiakkaiden kanssa. Asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.
Koulutamme henkilöstöämme asiakastarpeen ja teknologian vaatimusten mukaisesti. Jokainen vastaa oman työnsä laadusta ja siitä, ettei viallinen tuote tai työsuoritus pääse seuraavaan työvaiheeseen. Vastuu koskee myös materiaalitoimittajia. Hoidamme sisäiset ja ulkoiset laatupoikkeamat jämäkästi.
Suokone Oy:n ympäristönsuojelutoimenpiteet ovat tehokkaita ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Raaka-aineiden käyttö on mahdollisimman tehokasta hukan ja romun vähentämiseksi. Tuotantoon valitaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia kemikaaleja, energiaa käytetään tehokkaasti ja säästeliäästi. Sitoudumme suojelemaan ympäristöä kaikissa toiminnoissamme.
Asetamme laatu ja ympäristötavoitteemme vuosittain. Viestimme ne henkilöstölle selkeästi ja ymmärrettävästi. Katselmoimme laatu- ja ympäristöpolitiikan vuosittain.

Laatusertifikaatit:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004